Förhandsboka kokboken från Landleys kök

Omslag Allt i ett-rätter – Lättlagat i panna, plåt, form och gryta

Ja tack! Jag vill gärna få ett mail när jag kan förhandsboka ett signerat exemplar av den andra kokboken från Landleys kök ”Allt i ett-rätter – Lättlagat i panna, plåt, form och gryta”.

Kokboken kommer ut i september 2021. Observera att detta endast är en anmälan till att få information om när boken går att förhandsboka. Du förbinder dig inte till något och det är helt gratis.


 
* Genom att klicka på prenumerera godkänner du villkoren nedan.

 

 

Villkor:
Genom att registrera dig till detta informationsmail från Landleys kök accepterar du dessa villkor samt att Landleys kök får skicka e-post till dig.

Genom att registrera dig till informationsmailet från Landleys kök godkänner du att din e-postadress registreras. E-postadressen du registrerar används för att kunna skicka ut informationsmailet till dig, verifiera din identitet samt för att i förekommande fall kommunicera med dig. Personuppgifter och annan information som du registrerar på www.landleyskok.se kommer inte att överföras eller säljas vidare till andra företag i marknadsföringssyfte. Du kan avregistrera dig när som helst genom att trycka på ”avregistrera” längt ner i mailet. Observera att du måste godkänna registreringen via det mail som kommer till din e-post när du trycker på prenumerera. Om du ej verifierar din prenumeration kommer du inte att få informationsmailet.

Personuppgiftspolicy:
Dina personuppgifter sparas inte under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn för ändamålet enligt dessa villkor. Lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder används för att skydda dina personuppgifter. De personuppgifter som samlas in kan lagras och behandlas huvudsakligen i den region där du bor, i Sverige, eller i andra länder där Landleys kök, dess samarbetspartner, dotterbolag eller leverantörer är verksamma. Lagringsplatserna väljs med avsikt att fungera effektivt, att förbättra prestanda och skapa redundans i syfte att skydda data om strömavbrott eller andra problem skulle inträffa. Landleys kök vidtar åtgärder för att säkerställa att de uppgifter som samlas in behandlas enligt bestämmelserna i denna policy och enligt tillämplig lagstiftning där uppgifterna finns. Om dina personuppgifter skulle överföras till tredje land, d.v.s. land utanför EU/EES, vidtas andra åtgärder i enlighet med tillämpliga lagkrav. Dina rättigheter som prenumerant på nyhetsbreven från Landleys kök innefattar; rätt till tillgång, rätt till rättelse, rätt till radering, rätt att göra invändningar, rätt till begränsning samt rätt till dataportabilitet.

Personuppgiftsansvarig är Made by Red AB, org.nr. 556997-9502, som ägs av Madeleine Landley. Du har rätt att en gång per kalenderår, skicka en skriftligt undertecknad ansökan ställd till Made by Red AB för att få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig samt hur dessa behandlas. Nyhetsbreven är alltid märkta med en länk för avregistrering längst ner.