Nyhetsbrev från Landleys kök

Klart du ska ha nyhetsbreven från Landleys kök. Det är ju helt gratis!
Nyhetsbreven kommer till din e-post en gång per månad och är laddade med inspiration och recept samt tips på mat och vin som hör säsongen till. Missa inget kul! Registrera dig här redan nu.
( * Obligatoriska fält.)
 

Vad är du intresserad av?
* Genom att klicka på prenumerera godkänner du villkoren nedan.


 

 

Villkor:
Genom att registrera dig till nyhetsbreven från Landleys kök accepterar du dessa villkor samt att Landleys kök får skicka e-post till dig. Innehållet i nyhetsbreven är enbart avsedd som allmän information och inspiration, och kan innehålla sponsrad reklam och rabatter.

Genom att registrera dig till nyhetsbreven från Landleys kök godkänner du att dina personuppgifter så som namn, e-postadress och intressen registreras. Personuppgifterna du registrerar används för att kunna skicka ut nyhetsbrevet till dig, verifiera din identitet samt för att i förekommande fall kommunicera med dig. Personuppgifter och annan information som du registrerar på www.landleyskok.se kommer inte att överföras eller säljas vidare till andra företag i marknadsföringssyfte.

I nyhetsbrevet som kommer cirka en gång per månad fokuserar jag på det som är värdefullt för dig i form av recept, tips, inspiration och erbjudanden som jag själv hade tackat ja till. Naturligtvis är det helt gratis att prenumerera och lika enkelt att avsluta sin prenumeration när så önskas.

Personuppgiftspolicy:
Dina personuppgifter sparas inte under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn för ändamålet enligt dessa villkor. Lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder används för att skydda dina personuppgifter. De personuppgifter som samlas in kan lagras och behandlas huvudsakligen i den region där du bor, i Sverige, eller i andra länder där Landleys kök, dess samarbetspartner, dotterbolag eller leverantörer är verksamma. Lagringsplatserna väljs med avsikt att fungera effektivt, att förbättra prestanda och skapa redundans i syfte att skydda data om strömavbrott eller andra problem skulle inträffa. Landleys kök vidtar åtgärder för att säkerställa att de uppgifter som samlas in behandlas enligt bestämmelserna i denna policy och enligt tillämplig lagstiftning där uppgifterna finns. Om dina personuppgifter skulle överföras till tredje land, d.v.s. land utanför EU/EES, vidtas andra åtgärder i enlighet med tillämpliga lagkrav. Dina rättigheter som prenumerant på nyhetsbreven från Landleys kök innefattar; rätt till tillgång, rätt till rättelse, rätt till radering, rätt att göra invändningar, rätt till begränsning samt rätt till dataportabilitet.

Personuppgiftsansvarig är Made by Red AB, org.nr. 556997-9502, som ägs av Madeleine Landley. Du har rätt att en gång per kalenderår, skicka en skriftligt undertecknad ansökan ställd till Made by Red AB för att få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig samt hur dessa behandlas. Nyhetsbreven är alltid märkta med en länk för avregistrering längst ner.